GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Trường Tiểu học Nguyễn Du 

Kế Xuyên 2 - Bình Trung - Thăng Bình - Quảng Nam

Email:  thnguyendu8@gmail.com

Điện thoại: 02353873085

 

1. Mô hình hoạt động:

2. Đội ngũ giáo viên: 

n bộ quản lý nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu đặt ra. Năm học 2018 - 2019 tổng số 32 giáo viên có 01 GV làm Thư viện, Thiết bị và 01 GV làm Tổng phụ trách Đội, còn lại 30 GV.  Có 27 GV/22 lớp tỷ lệ 1,22/ GV/ lớp ( Không tính 2 giáo viên dạy Ngoại ngữ và 01 GV dạy Tin. Tỷ lệ GV dạy 2 buổi/ ngày 30 GV/ 22 lớp ( Có 3 GV HĐ): tỷ lệ 1,36 GV/lớp. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng dạy – học. Nội bộ đoàn kết và nhất trí cao có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học về độ tuổi và việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người học sinh và quy định của trường của Đội. Nhà trường quan tâm và có nhiều giải pháp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh đặc biệt đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

    - Chính trị:

     + Đảng viên: 12 - Nữ: 10; Trung cấp chính trị: 01

     + Đoàn viên Công đoàn: 36 - Nữ: 31

   - Chuyên môn:

     + ĐHSPTH: 14 ; Đại học kế toán: 01

     + CĐSPTH: 20

     + THSP: 02 ( HĐ: 01), Trung học chuyên nghiệp: 01

     + Chưa qua đào tạo: 01 (NV bảo vệ)

3. Mục tiêu Giáo dục: 

            Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của trường.

          Thực hiện Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện Thăng Bình về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung Ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

          Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lí.

           Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của mô hình trường học mới, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện để triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

          Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học.

         Tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

4. Phương châm giáo dục: 

* Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

  + Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh,  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả. Tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

+ Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế nhà trường, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

      * Chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh

         Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT.

          Nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai. Tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về kĩ thuật đánh giá thường xuyên, ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

     * Nâng cao chất lượng dạy học Tin học và Ngoại ngữ

          Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp máy tính phục vụ cho học sinh học tập, đảm bảo giờ thực hành tối đa 2 HS/máy. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

          Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục để học sinh được tiếp cận, vận dụng kiến thức, kĩ năng công nghệ thông tin vào giải quyết các tình huống, yêu cầu trong thực tế học tập và cuộc sống.

          Triển khai dạy học môn Tiếng Anh với thời lượng 4 tiết/tuần cho học sinh khối  4 đảm bảo điều kiện về giáo viên đạt chuẩn về trình độ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu; môi trường học Tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả. Chú trọng dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học Tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh.

         Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, trao dồi chuyên môn để đáp ứng yêu cầu giảng dạy hiện nay. Giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy Tiếng Anh tiểu học thì  nhà trường tạo điều kiện bố trí đi học để đạt chuẩn.

         Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh, tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học, tạo không khí vừa học vừa chơi cho học sinh thông qua các các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tạo sự hứng thú học tập môn tiếng Anh và tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp. Tham gia “Giao lưu Olympic tiếng Anh” cấp huyện và tham gia “Giao lưu Olympic tiếng Anh” cấp tỉnh. Giáo viên dạy tiếng Anh cần khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có.

      *  Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

         Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhu cầu, khả năng của học sinh khuyết tật để điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và đánh giá theo sự nỗ lực, tiến bộ của học sinh để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập. 

        Phối hợp với cha mẹ học sinh để hoàn thiện hồ sơ trẻ khuyết tật đang học trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

        Tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập để các em có điều kiện học tập, bình đẳng, được giáo dục các kỹ năng sống, học văn hóa…Giáo viên chủ nhiệm phải tích cực quan tâm đến các em trong từng tiết học, động viên, chăm sóc các em.

        * Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

         Đổi mới các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp cho học sinh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,

         Tổ chức các hội thi, hội giao lưu cấp trường để tham gia “Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học” cấp huyện.

    * Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

       Học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…Tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn bị tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

5. Phương thức hoạt động của trường: 

   * Đổi mới phương pháp dạy học

         Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại Công văn số 1229/SGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Sở GDĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới.

         Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo chương trình, nội dung đã quy định; bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dạy học cho những giáo viên lần đầu tiên dạy học theo mô hình này. Sử dụng và bảo quản tài liệu Hướng dẫn học đã được cấp để dùng chung.

       Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức để cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng xã hội nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hiệu quả của Mô hình VNEN, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

     Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

      *  Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 

         Đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, chất lượng và bình đẳng.

        Thực hiện dạy học gắn lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học/hoạt động giáo dục với giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới; phòng tránh đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích….

        Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,

        Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả tại thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Triển khai mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.   

Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Du