Nhãn
                                                             
                      Họ Và Tên: Trần Ngọc Thông 
 Sinh năm : 1963
           Chức vụ: Hiệu trưởng
              Điện thoại : 0905641547
 
                                                                      
                                 
                                 
Nhãn
           
Họ và Tên: Phan Thị Mỹ Kim
Sinh năm : 1956
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng
Điện thoại : 0932549820